You are at:

Menu

Stacks Image 52

FRITVALGSORDNING FOR BØRN/UNGE 16-18 ÅR


Vælg selv, hvor I vil have behandling


I Danmark har vi en fritvalgsordning, som betyder, at I selv kan vælge, om jeres barn skal have reguleringsbehandling hos en privatpraktiserende specialtandlæge eller hos den kommunale tandpleje. 

Hvis I vælger at få udført en behandling hos specialtandlæge Allan Derry i stedet for den den kommunale tandpleje, er behandlingen stadig gratis.

For at komme ind under fritvalgsordningen er der forskellige krav, som skal opfyldes, f.eks. skal barnet være mellem 16 og 18 år, udmeldes af den kommunale tandpleje og være vurderet til at skulle have en behandling. Du kan læse mere i Sundhedsministeriets udgivelse “Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje”.

Hvis der ikke findes et behandlingsbehov, som udløser offentligt tilskud, kan behandlingen alligevel udføres, men for egen regning.

Fordele ved behandling på vores klinik


En af fordelene ved at få dit barn i behandling hos os er, at den samme specialtandlæge og det samme personale følger barnet hele vejen igennem behandlingen.

Både specialtandlægen og personalet er uddannet til at tage sig af netop denne type behandling og har mange års erfaring inden for tandregulering.

På klinikken arbejder vi alle på, at gøre behandlingerne så gode som overhovedet muligt. Vi ønsker, at du og dit barn får en god oplevelse med hele din behandling.

Derfor arbejder vi også på at gøre alle behandlinger effektive og dermed undgå, at der opstår lange ventelister. Det gør, at børnene kan komme igang med behandling med det samme, så målet med behandlingen - et sundt, smukt smil - er inden for en tidsmæssig overskuelig fremtid.
 You are at: