You are at:

Menu

Stacks Image 52

Behandlinger, som kræver operation


I tilfælde hvor problemet ikke kan afhjælpes gennem almindelig tandregulering, kan en kæbeoperation komme på tale. I Danmark får man denne behandling betalt af det offentlige, hvis det skønnes at være påkrævet og operationen er den eneste løsning på de problemer patienten oplever.

Specialtandlæge Allan Derry har specialiseret sig i behandlinger, som omfatter kæbekirurgi og har gennem mere end 25 år haft et tæt samarbejde med kæbekirurgiske afdelinger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Universitetshospitalet i Aalborg.
 You are at: